Alla patienfall

Här hittar ni länkar till olika fall sjukdomar vi har behandlat. Ni kan läsa om hur lång tid patienterna har behandlats hos oss och vilka behandlingar de har fått.

Kontakta oss om ditt fall!