Kinesisk Medicin

Yin och Yang & Balans i kroppen

YIN YANG OCH BALANS I KROPPEN

Yin och yang är metaforer som skildrar motsatsfenomen. Yang står för ljus, maskulinitet, aktivitet, himlen osv. Medan yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden o.s.v. I Traditionell Kinesisk Medicin används yin och yang för att klassificera fenomen, objekt, funktioner etc. Det utgör en av de viktigaste lärorna i Traditionell Kinesisk Medicin.

I Traditionell Kinesisk Medicin använder man läran om yin och yang både vid förklaringar av fysiologiska funktioner och vid patologiska tillstånd. Att återskapa balansen mellan yin och yang, dvs återskapa en inre harmoni i och mellan de inre organen, är den viktigaste behandlingsprincipen i Traditionell Kinesisk Medicin. I kinesisk medicin lindrar och behandlar man således genom att återskapa den ursprungliga harmonin.

Behandlingsform för att få kroppen i balans

Läs mera om de olika sätt vi kan hjälpa dig att komma i balans igen!

Kontakta oss om ditt fall!