Kinesisk Medicin

Meridianer och Akupunktur

I Meridianerna flödar Qi 

Meridianer kan beskrivas som energikanaler som qi (energiet) flödar i. Det är ett system som inte riktigt syns för blotta ögonen men det finns där. Meridianerna står i förbindelse med inre organ, vävnader och funktioner utmed deras utbredningsområde. I Traditionell Kinesisk Medicin anser man att alla energisystem samverkar för att upprätthålla mänskligt liv. 

Det finns totalt 24 meridianer, 12 på var sida om kroppen. Till varje meridian hör ett visst organ och en psykisk funktion. Utmed meridianerna finns speciella punkter s.k. akupunkturpunkter, där man kan reglera de inre organsystemens funktioner och känslor. 

Akupunkturbehandling handlar om att stimulera flödet av Qi genom meridianerna. När Qi flödar bra i kroppen så mår man bra. När Qi fastnar och stagnerar så mår man dåligt och har ont. 

Behandlingsformer för att få kroppen i balans

Läs mer om de olika sätt vi kan hjälpa dig att komma i balans igen!

Kontakta oss om ditt fall!