Kinesisk Medicin

De 7 emotionerna

De 7 emotionerna

De 7 emotionerna handlar om att Kinesisk Medicin har identifierat ett system om hur våra känslor påverkar vår kroppar. Under senare år har även den västerländsk medicinen också börjat forska kring ämnet. 

Att våra kroppar påverkas av hur vi känner är egentligen en väldigt logiskt. Vad Kinesisk Medicin har gjort är att de har redan kartlagt själva mönstret och kopplat ihop det med meridian-organ systemet. Systemet beskriver hur sjukdomar uppstår genom starka och långvarigt förtryckta känslor. Dessa emotioner är ledsnad, sorg, oro, rädsla, skräck, vrede och glädje

Behandlingsform för att få kroppen i balans

Läs mer om de olika sätt vi kan hjälpa dig att komma i balans igen!

Kontakta oss om ditt fall!