Om Traditionell Kinesisk Medicin

Helhetssyn 
Yin Yang Balans i kroppen
De Fem Elementen
Meridianer
6 Orsaker till sjukdomar
7 Emotioner som orskar skada

Om Traditonell kinesisk medicin

Traditionell Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken. Varje dag pågår det forskning och utveckling av Kinesisk medicin för behandlingar av nya sjukdomar, tex när SARS bröt ut i Kina och ingen antiboitika fungerade så tillämpade man kinesisk örtmedicin med god effekt!
Ett annat exempel är Nobelpriset i medicin 2017 som gick till läkemedel mot Malaria. Alla moderna malariamediciner är baserade på ett extrakt av kinesisk örtmedicin, som har varit dokumenterat i våra läkemedelsarkiv sedan många hundratals år! Allt detta understryker en sak:

KINESISK MEDICIN FUNGERAR

Helhetssyn och Balans i kroppen

Helhetssyn står för att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö, hälsohistorik och genetik påverkar en människas hälsotillstånd.

Balanssystemt i Kinesisk medicin bygger på att doktorn analyserar förändring av olika signaler i kroppen. Man utgår från den perfekta standard människan som är i balans och studerar avvikelser mellan dig och den, vilket blir din specifika obalans. Behandlingarna går ut på att få dig i balans igen. När balansen uppnås så försvinner alla dina symptom. 

Traditionell Kinesisk Medicin är ett omfattande system. Vi tar upp några av de viktigaste begreppen

YIN OCH YANG - är metaforer som skildrar motsatsfenomen. Yang står för ljus, maskulinitet, aktivitet, himlen osv. Medan yin står för mörker, kvinnlighet, passivitet, jorden osv. I Kinesisk Medicin används yin och yang för att beskriva obalans i kroppen. Läs om Yin och Yang! 

DE FEM ELEMENTEN - beskriver karaktären av de olika organer i kroppen och hur dem påverkar varandra. Det ger en helhetssyn av kroppenstillstånd. En kinesisk diagnos handlar om att kartlägga var i de fem elementen problemet sitter. Läs om De Fem Elementen!

MERIDIANER - är energisystemet som agerar parallellt med övriga kroppsliga system så som blodkärl, lymfbanor, och nervsystem. Meridianerna är kopplade till våra organ i kroppen. Vi använder begrepp som tex Yang-brist i njurarnas meridian för att beskriva ett tillstånd. Läs om Meridianer!

DE 7 EMOTIONERNA - Vår känslomässiga berg- och dalbana kan ge obalanser på de olika organens merdiansystem. I många fall startar vår ohälsa just här! När det blir utdraget så kan vi bli sjuka. Läs om De 7 Emotionerna!

SE VIDEO OM HUR KROPP OCH SJÄL KOM I BALANS

Martina berättar om sina upplevelser, känslor och resultat från hjälp hon har fått av oss och Kinesisk Medicin.

Behandlingsformer som återskapar balansen!

Vi erbjuder en rad olika behandlingar inom Traditionell Kinesisk Medicin.
Läs mer om de olika sätt vi kan hjälpa dig att komma i balans igen!

Boktips -Traditionell läkekonst i modern tid 

Är en riktigt bra bok författad av Susanne Schönström. Den beskriver kinesisk medicin på ett mycket korrekt sätt. LÄS DEN GÄRNA!

Kontakta oss om ditt fall!