Kinesisk Diagnos

Ta reda på obalanser i kroppen genom
helhetssyn på kroppens tillstånd

Om Traditonell Kinesisk Diagnos

På svenska heter det "Träffa en doktor" samma uttryck på kinesiska heter "betrakta sjukdomen". Ordets ursprung kommer från Kinesisk medicin där diagnosen handlar om hur en doktor betrakar "personen i fråga som inte mår bra". Då hade man inga blodprover eller andra instrument, det enda man kunde förlita sig på var:

1. Lyssna på patientens upplevelse av tillstånd och symtom.
2. Känna på patientens puls och andra delar där den inte mår bra
3. Titta och betrakta patientens tunga och tillstånd, tex personer med svaga njursystem brukar alltid ha påsar under ögonen, man tittar så klart även på t.ex. hur eksemet yttrar sig.  
4. Lukta patienter med tex olika obalanser släpper ifrån sig olika dofter. T.ex. andedräkt, folk som har mycket hetta i magen har alltid dålig andedräkt. 

Doktorns förmåga att ge en korrekt diagnos av patientens tillstånd är den viktigaste komponenten för att uppnå bra behandlingsresultat. Denna förmåga skiljer en duktig doktor från en sämre. Dr Minqi Yang kombinerar sina erfarenheter från både kinesisk och västerländsk medicin när hon diagnostiserar sina patienter. 

DR MINQI YANGS DIAGNOS

Dr Minqi Yang lyssnar på vad du berättar om dina symptom och ställer frågor om du mår. Samtidigt utför hon pulsdiagnos. Det innebär att hon känner på din puls på tre punkter längs bägge handlederna. Sedan tittar hon på din tunga och ställer en tungdiagnos. På det här sättet skapar hon sig en helhetsyn av ditt kroppstillstånd på många olika plan. 

Vad säger din tunga om din hälsa?

Varför ser de så olika ut?

Kontakta oss om ditt fall!